Seminár Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Pozývame Vás na seminár s názvom Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy, ktorý sa uskutoční dňa 27.6.2017 vo Vieche Jašter v Hlohovci. Seminár je primárne venovaný obciam do 1000 obyvateľov. Okrem informácií o aktuálnych výzvach, Vám predstavíme aj novelizáciu Zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vás.

Pozvánka – Aktuálne možnosti dotácií