Nové výzvy v Environmentálnom fonde

Environmentálny fond dňa 13.12. vyhlásil špecifikáciu podpory na rok 2017 v oblastiach C4 – SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM a L3 – ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať – 0908 123 894, prípadne galbavy@obviamregio.sk.