Výzvy pre nové, začínajúce a existujúce mikro-, malé a stredné podniky

Dňa 22.11. vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvy na podporu začínajúcich a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (nákup technológií, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania a doplnkovo marketingové aktivity/zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov v súvislosti s inováciou produktu alebo výrobného procesu), a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Ing. Tomáš Galbavý
regionálny koordinátor
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Regionálna anténa NSRV pre Trnavský kraj
mobil:   + 421 (0) 908 123 894
e-mail: galbavy@obviamregio.sk