Seminár s názvom Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

RA NSRV SR pre Trnavský kraj bude organizovať dňa 18.10.2016 v kultúrnom dome v Horných Otrokovciach seminár s názvom Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy.

Hlavnými témami aktivity budú:

  • Zákon o verejnom obstarávaní
  • PRV SR 2014-2020
  • Environmentálny fond
  • OP Kvalita životného prostredia

Pozvánku nájdete tu.