Seminár Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na seminár „Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky“. Seminár sa uskutoční dňa 28.09.2016 o 8:30 v v kongresových priestoroch Hotela Tevel v Sládkovičove so začiatkom o 08.30 hod. Viac informácií o aktivite nájdete v priloženej pozvánke.

Seminár je zameraný hlavne na inovácie v poľnohospodárstve a potravinárstve.