Vážený člen Národnej siete rozvoja vidieka SR, na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočňujeme dotazníkový prieskum dopytu po vzdelávaní pre konečných prijímateľov v rámci Programu rozvoja vidieka […]

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SRpre Trnavský kraj v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozýva na vzdelávacie stretnutie „Klub mladých farmárov“.Termín konania: 18. – […]